wnioski o dofinansowanie Biznes Rozwój do 20 mln eur Warszawa - Oferta nr 96608 - Oferteo.pl
  • »
  • »
  • wnioski o dofinansowanie Biznes Rozwój do 20 mln eur
 

wnioski o dofinansowanie Biznes Rozwój do 20 mln eurCena do uzgodnienia


Oferty usług / Usługi dla firm i biur /
Pozostałe usługi dla firm i biur

LBS Логистический Sp o.o планирует расширить свою деятельность и сотрудничество с восточными соседями в области обмену опытом, основном из России.

LBS LOGISTIC Sp. с o.o имеет штат с годами опыта в подготовке заявок на финансирование проектов ЕС, подготовка заявок на оплату. Консультирует, сотрудничество и действия в этой связи. В настоящее время подготовка предложений по программе послеPOWER и B & R (грантов до 20 mln.eur). Кроме того, она способствует создание и реорганизацию компаний, кооперативов. Компания предоставляет услуги в области бизнес-консалтинга, организации деловых миссий, ознакомительных поездок, обмену опытом, соответствие партнеров, ищет и получения высокоспециализированной технологий к потребностям заказчиков, получения знания.


LBS Logistic Sp. z o.o. dysponuje kadrą z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów UE, przygotowaniu wniosków o płatność. Służy doradztwem, współpracą oraz działaniami w tym zakresie. Obecnie przygotowuje wnioski w ramach programu Po WER oraz B + R (dotacje do 20 mln.eur). Ponadto wspomaga zakładanie i reorganizacje firm, spółdzielni. Świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego, organizacji misji biznesowych,wizyt studialnych, wymiany doświadczeń, kojarzenia partnerów, poszukiwania i pozyskiwania wysokospecjalistycznych technologii na potrzeby klientów,pozyskiwania wiedzy.

LBS Logistic Sp.z o.o. planuje rozszerzyć działania i współpracę ze wschodnimi sąsiadami w obszarze wymiany doświadczeń, głownie z Rosją.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 41